×

• Suport teknik dhe mirëmbajtje për faqen, portalin, dyqanin tuaj online. Dizajni cilësor pëlqehet të shpërndahet dhe është më lehtë i memorizueshëm. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar të qëndroni një markë dhe t'i bëni produktet dhe shërbimet tuaja të dallohen. Dizajni ka rëndësi. Përmbajtja e bukur dhe krijuese është provuar se tejkalon materialin e kopjuar. Një studim vërteton se 91% e konsumatorëve preferojnë pamjet para përmbajtjes në tekst.


• Me 10 vjet përvojë në përpunimin grafik, ne kemi punuar me 100 lloje biznesesh me hartimin e logove të tyre, identitetin e markës, materialet e marketingut dhe shitjet, faqet e internetit, pamjet e eventeve dhe punën promovuese. Ne ende punojmë për disa klientë që ofrojnë mbështetje Grafike, gjë që përfshin që ne ta drejtojm modelin nga pikëpamja e markës dhe strategjisë, duke u siguruar që gjithçka të ketë lidhje me vlerat e markës së tyre dhe të lidhet me audiencën e tyre të synuar.